Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Mediebyrået Enklere Valg AS samler inn og bruker personopplysninger. I Mediebyrået Enklere Valg AS er daglig leder behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til ledere og administrativt personale. Delegeringen omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13).

Personopplysninger utleveres ikke til andre aktører, med mindre annet er oppgitt her. Behandlingsansvarlig i Mediebyrået Enklere Valg AS er ansvarlig for at personvernerklæringen er oppdatert også på nettsidene.

Opplysninger om kunder og kontaktpersoner

Med det formål å ivareta kundeforholdet, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet, epostadresse og fakturainformasjon fra kontaktpersoner hos våre kunder. Kundelister og/eller fakturainformasjon er tilgjengelig for administrativt ansatte og for våre databehandlere.

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Mediebyrået Enklere Valg AS samler inn kontaktopplysninger om kontaktpersoner hos kunder. Disse opplysningene mottar vi fra kontaktpersoner i kundens organisasjon. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med oss. Kontaktopplysningene vil da kunne bli slettet etter nærmere regler.

Nettsider og sosiale medier

Det er frivillig for de som besøker våre nettsider eller våre kanaler på sosiale medier å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

Databehandlere

Vi benytter systemer fra følgende databehandlere:

Alle våre databehandlere har utstedt egne GDPR-erklæringer til Mediebyrået Enklere Valg AS.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. Mediebyrået Enklere Valg AS bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene og målrettet annonsering (remarketing).

Følgende informasjonskapsler brukes på enklerevalg.no: Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, LinkedIn.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer fra oss. For at vi skal kunne sende e-post til deg, må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Nederst i hvert nyhetsbrev vil du finne en lenke til avbestilling, eller du kan ta kontakt med roger@enklerevalg.no og be oss om å fjerne din e-postadresse fra nyhetsbrevlisten.

Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger Mediebyrået Enklere Valg AS har lagret om deg ved å ta kontakt med behandlingsansvarlig eller administrasjon. Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle.

Klagerett

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig: Roger Rosbach: roger@enklerevalg.no
Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarliges representant: Vegard Rake: vegard@enklerevalg.no