SEO

forfatter

Kategori: Digital markedsføring

Sist endret: 13. oktober 2021

forfatter

Sist endret: 13. oktober 2021

Hvordan blir man synlig på Google? Uansett hva du jobber med, kommer du ikke unna at bedriften din må gjøre en jobb med søkemotoroptimalisering (SEO). Jobber du både med organiske og betalte søk, kommer du til å oppnå gode resultater.

Trenger du hjelp med å lage en strategi for din bedrifts søkemotoroptimalisering? Vi har spesialister som kan hjelpe deg med hele spekteret. Vi gjør en grundig analyse og lager en strategi som er tilpasset din bedrifts behov. Kontakt oss i dag for en prat.

seo-strategi

Slik blir du synlig med SEO

For at nettsiden din skal nå toppen i organiske søk, må du gjøre en god jobb med søkemotoroptimalisering (SEO). Google har blitt smartere, og leverandøren du velger er nødt til å holde et høyt nivå for at nettsiden din skal være synlig i søkemotorene – både i dag og i fremtiden.

Det finnes mange byråer som spesialiserer seg på ulike områder, som tekst og innhold, teknisk SEO eller koblinger. Vi anbefaler deg å velge et byrå som kan hjelpe deg med en helhetlig tilnærming, og ikke bare enkeltdelene. En som vet hvilke krav Google stiller til nettstedet ditt, hvilke ord du bør rangere på, hvordan du skal unngå feller og hva som skal til for at potensielle kunder besøker akkurat din nettside.

I denne artikkelen går vi gjennom følgende need-to-know informasjon om SEO:

  • Hva er søkemotoroptimalisering (SEO)?
  • Bør du investere i Google Adwords eller SEO?
  • Holder det å kun investere i SEO?
  • Vil betalt plassering eller organiske søk få flest klikk?
  • Hvordan unngår du å bli svartelistet av Google?
  • Hvilken funksjon har Google RankBrain?
  • Hvor stor markedsandel har de ulike søkemotorene?

Hva er søkemotoroptimalisering?

Når du søker på Google er det ikke tilfeldig hvem som kommer opp øverst blant søkeresultatene dine. Det er disse bedriftene som har gjort tiltak, tilpasset og optimalisert nettsidene sine på en strukturert og leservennlig måte. Det er dette som kalles arbeid med SEO. Gjennom gode plasseringer i søkemotorer som Google vil du nå ut til flere mennesker og få mulighet til å vise hva din bedrift kan tilby av produkter og tjenester. 

SEO er et fagfelt som er i kontinuerlig utvikling, og endringer skjer raskt. Reglene som gjaldt i går, gjelder ikke nødvendigvis i dag. Bedriften din har ikke råd til å bli oversett av Google. Om din bedrifts nettside var søkemotoroptimalisert da den ble etablert, er det ikke sikkert at tilpasningene som ble gjort da er like optimale i dag.

En kan trekke en sammenligning mellom en søkemotoroptimalisert hjemmeside og en godt trent kropp. For å bevare en god helse er kontinuitet og utvikling på trening helt nødvendig for at progresjon skal skje. Man kan dessverre ikke leve på formen man hadde for tre år siden. 

SEO er et stort fagfelt, og det er flere faktorer som spiller inn. Google og de andre søkemotorene setter sine egne algoritmer og krav for hva som skal prioriteres øverst i søkeresultatene. Det er kun et fåtall av mennesker hos Google som vet nøyaktig hvordan algoritmer er satt opp. Det er med andre ord ikke allmennkunnskap å kunne utføre et grundig og omfattende SEO-arbeid, og for mange vil det være nødvendig med profesjonell hjelp.

Bør jeg investere i Google Adwords eller SEO?

Mange av våre kunder lurer på om de skal satse på Google Adwords eller SEO, og vi vil nå forsøke å gjøre deg klokere på temaet. 

Hva er Google Adwords?

Med Google Adwords vil du måtte betale for de som klikker på annonsen din. Man kan si at handlingen foregår som en auksjon, og avhenger av hva de ulike annonsørene er villig til å betale for å havne helt øverst blant treffene med et gitt søkeord. Men for Google er det svært viktig at siden du ledes til holder god kvalitet, og måles med kvalitetspoeng.

Det er her SEO kommer inn i bildet. Dersom du føres til en landingsside som ikke er relevant for det aktuelle søkeordet, vil det føre til en dårlig brukeropplevelse. Det vil være negativt for Google, som da vil forhindre at brukere heller oppsøker andre søkemotorer som da potensielt kan gi mer relevante resultater.

Google opererer derfor med følgende modell:
Annonsørenes bud * kvalitetspoeng på landingsside = reelt bud.

Vi vil illustrere sammenhengen mellom kvalitetspoeng og budgivning med et fiktivt eksempel: 

Annonsering med Google Adwords og dårlig kvalitet på landingsside:
Annonsør X vil betale 10 kr for topplassering ved bruk av søkeordet “seng”. Deres landingsside er dessverre av dårlig kvalitet og lite relevant for søket, som gjør at de kun scorer 2 av 10 kvalitetspoeng.

10 kroner * 2 kvalitetspoeng = 20 kroner 

Annonsering med Google Adwords og god kvalitet på landingsside:
Annonsør Y er kun villig til å betale 8 kr for det samme søkeordet. Deres landingsside er av god kvalitet, med mye relevant innhold og gode digitale løsninger, og scorer 8 av 10 kvalitetspoeng. 

8 kroner * 8 kvalitetspoeng = 64 kroner

Til tross for at annonsør Y har lagt inn et bud som er 20% lavere enn konkurrenten, vil de allikevel vinne budrunden. Det er fordi annonsør Y har valgt å legge ressurser i sitt SEO-arbeid.

Holder det å kun investere i SEO?

Med godt SEO-arbeid vil nettsiden din kunne klatre oppover når det gjelder organiske søk, men for å havne helt øverst må du kombinere dette med Google Adwords. Enkelt forklart vil Google Adwords og søkemotorannonsering (SEM) gi raske og umiddelbare resultater, mens SEO vil ta lenger tid og anses å være et mer langsiktig prosjekt med gode resultater over tid. 

SEO-arbeid i de organiske søkene vil først være synlig etter noen uker, eller kanskje måneder. De færreste har lyst – eller råd – til å tape søkene de går glipp av i mellomtiden. Med Google Adwords vil du dukke opp i søkemotoren på kortere tid, og du vil raskere få registrert de økte kvalitetspoengene dine hos Google. Vi anbefaler å forhøre deg med en rådgiver for å utarbeide en strategi som er optimal for deg og ditt team.

Vil betalt plassering eller organiske søk få flest klikk?

Det første treffet som matcher søkerens relevans er stort sett det treffet som får klikk. En rapport fra Net Market Share viser oss at organiske søk står for hele 95% av all trafikk i søkemotorene innen markedet for netthandel, mens betalt plassering står for resterende 5%. Dette viser den reelle verdien av SEO. De færreste vil scrolle lenger ned på siden, eller besøke side to i søkeresultatene, som understreker viktigheten av å havne blant de øverste treffene.

seo-organisk-betalt

Hvordan unngå å bli svartelistet av Google?

Å bli oversett av Google vil ha en destruktiv virkning på din bedrift, men enda verre er det å bli svartelistet. Det kan skje dersom du velger feil leverandør for SEO. 

Det finnes mange måter å bli svartelistet på, om du driver med såkalt “Black Hat SEO”. Black Hat SEO betyr at man bruker aggressive strategier og taktikker, og misbruker algoritmer og søkemotorens funksjonaliteter til sin fordel. Et eksempel er å kjøpe lenker for å oppnå en høyere rangering. Dersom Google avslører kjøp av lenker vil du svartelistes, og søkene dine vil ikke dukke opp i det hele tatt. 

Å velge feil SEO-metode kan derfor bli en dyr og smertefull erfaring, og kan i mange tilfeller true hele livsgrunnlaget for bedriften. Det vil eksempelvis funke dårlig å drive en nettbutikk som ikke vises i Google. Det er mulig å komme seg tilbake fra å ha blitt svartelistet, men dette vil ta lang tid og vil også kunne koste betydelige ressurser. For å unngå å bli svartelistet bør du velge en leverandør som har god kunnskap om hva Google tillater og ikke.

Hvilken funksjon har Google RankBrain?

Google RankBrain har som funksjon å sortere søkeresultater, og er en del av Googles “Hummingbird”-algoritme. Programmet måler innholdets relevans under et søk på Google, og vil med dette påvirke resultatene som vises.

For å kunne tilby de beste søkeresultatene til enhver tid er Google RankBrain utviklet for å forstå konteksten i søket, og ikke bare hva vi søker etter. Programmet skal kunne lese om vi ønsker informasjon om et produkt eller en tjeneste, eller om vi er klare for å bestille med en gang. Måten Google kan forutse dette vil være basert på søkene som har blitt gjort tidligere. Denne informasjonen vil påvirke søkeresultatet med hensyn til hvor vi befinner oss i prosessen. 

Dette er kun en liten del av hva Google vurderer når du gjør et søk. Faktisk har Google over 200 signaler for rangering, som igjen kan ha inntil 10 000 ulike variasjoner. Dette bør tas i betraktning når du velger leverandør av SEO og SEM for din bedrift. Du bør kunne stille krav til at leverandøren du velger har kunnskapen og kompetansen til å forstå søkemarkedet, med en helhetlig og langsiktig tilnærming.

Hvor stor markedsandel har de ulike søkemotorene?

Ifølge Net Market Share (per februar 2020) er Google en favoritt hos de fleste, med en andel på 74% av søkemarkedet. Til tross for at Google er størst, har prosentandelen gått ned med 3% siden 2017. Det er et godt eksempel på at man ikke bør glemme de andre søkemotorene. Det utføres i snitt 6,5 milliarder søk hver eneste dag, som betyr at ca. 1,7 millioner søk er ved bruk av andre søkemotorer enn Google. Disse brukerne bør inkluderes i lik grad når du legger opp din markedsstrategi.

Trenger du hjelp med SEO?

Vi tar gjerne en prat for å se på hvilken løsning som er best for din bedrift.