Enklere Valg + Adnuntius

forfatter

roger

Kategori: Annonser i magasiner

Sist endret: 20. mars 2024

forfatter

Sist endret: 20. mars 2024

Får annonsørene virkelig det de betaler for?


Overgangen fra direktesalg fra medier til annonsører til de teknologigigantenes automatiserte løsninger har dramatisk endret annonsemarkedet. Selv om varelagrene har sett en større oppfyllingsgrad, reises spørsmålet: Er dette virkelig en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter?

Et samarbeid som åpner dører for målrettet digital annonsering

I en verden hvor digital tilstedeværelse fortsatt er avgjørende, er vi begeistret for å kunngjøre vårt nye partnerskap med Adnuntius. Dette strategiske samarbeidet gir oss muligheten til å tilby deg annonseringsmuligheter på deres dynamiske plattform - et svært kostnadseffektivt alternativ sammenlignet med direkte kjøp eller andre plattformer som Google. Enten du sikter mot lokale aviser for spesifikke plasseringer eller ønsker en bredere rekkevidde gjennom landsdekkende annonsesteder, tilbyr vårt samarbeid med Adnuntius en utmerket løsning.

Se case fra Adnuntius og TRY Opt:

Suksesshistorien om Rema 1000


Hvordan Norges største dagligvareforhandler gjorde en tosifret økning

Utforsk hvordan Norges største dagligvareforhandler oppnådde en tosifret økning gjennom målrettet annonsering med Adnuntius og TRY Opt.

Dette caset avdekker de strategiske og kreative løsningene som førte til betydelig vekst ved å forbedre synlighet, kvalitet, kvantitet, og innkjøpspriser for annonsekjøp. Ved å sammenligne med foregående års kampanje, illustrerer caset en betydelig forbedring i visningspriser og annonsekvalitet, som samlet bidro til økt rekkevidde og effektivitet.

Hovedmål

Forbedre synlighet, kvalitet, kvantitet og innkjøpspriser for annonsekjøp. Sammenligningsgrunnlaget er likt kampanjen fra året før, med tilsvarende periode, budsjett, pris/bud, målgruppestyring, og innstillinger på optimalisering.

Resultater

Langt billigere neo visningspriser. Fra å betale et gjennomsnitt på 55 CPM i en konkurrerende DSP, så vi gjennomsnittspriser så lave som 33 CPM i Adnuntius, noe som betyr 40% reduksjon i visningsprisen. Med samme budsjett som året før tilsvarer dee en økning på 45 % i visninger!

Store kvalitetsforbedringer. Synlighet var i den konkurrerende DSP på 69%, mens vi i Adnuntius endte på 78%. Dee betyr en reduksjon i vCPM på 40%, som igjen tilsvarer en økning på 68 % i faktiske visninger.

Den eneste KPI lavere i Adnuntius versus den konkurrerende DSP var CTR, med en marginal nedgang på 10%. Men på grunn av lavere priser og høyere kvalitet på annonsekjøp, så vi en økning på 26% i klikk.

https://static.enklerevalg.no/2024/03/rema100-case-952x1024.jpg

Kontakt oss for et skreddersydd tilbud

Kontakt oss på kontakt@enklerevalg.no eller 901 45 876.