Radioreklame enkelt forklart

forfatter

Kategori: Rådgiving

Sist endret: 27. juni 2023

radioreklame-enkelt-forklart-enklere-valg
forfatter

Sist endret: 27. juni 2023

Før sommeren 2020 spådde vi at det kom til å bli tidenes radiosommer med mange ferierende i Norge, og at det ville være lurt å satse på radioannonser. Tall fra Nielsens årsrapport viser at vår spådom stemte; og at «radiolyttingen gikk i taket sammenlignet med tidligere år». Dette lover jo godt for deg som kjøper reklamespotter på radio, men vet du egentlig hvor og når du treffer folk i målgruppen din? Sommeren 2023 kommer også til å bli en veldig bra radiosommer!

radioreklame-i-bil-enklere-valg

Et forsøk på å forklare radiokjøp på en enkel måte

Det kan være ganske komplekst å forstå hvordan alt henger sammen når man skal reklamere på radio. Skal vi fokusere på dekning (dvs. hvor mange lyttere vi når ut til) eller frekvens (som er antall ganger hver lytter blir eksponert for en reklame)? Og hvilke kanaler er det lurt å reklamere på?

Her gjelder det å holde tunga rett i munnen når man skal finne ut av

  • hvem man skal rette seg mot?
  • hvilke kanaler de lytter på?
  • hvor mange som får høre radioreklamen?
  • hvor mange ganger de hører den?

Dette skal vi gjøre et forsøk på å forklare deg nå. Underveis kommer vi til å gi deg flere muligheter til å hoppe av hvis det blir for komplisert. Klarer du å følge med hele veien, så tror vi at du er på god vei til å lykkes med radioreklame.

Er du klar? Da kjører vi!

Færre lyttere enn før

Andelen av Norges befolkning som lytter til radio har ligget svært stabilt i mange år, men de senere årene ser vi en svak nedgang i antall lyttere på kommersielle kanaler. Samtidig øker lyttertiden – det vil si at de som lytter til radio, lytter lengre enn før. For deg som annonserer på radio er dette interessant.

La du merke til at vi markerte kommersielle kanaler i kursiv? Det er nemlig her forvirringen ofte oppstår! Mange baserer seg på tall fra total radio, det vil si fra både NRK og kommersielle kanaler. Og her går for eksempel ikke dekningen ned, men har holdt seg stabil i mange år.

Nedgangen i antall lyttere er på ingen måte dramatisk. De første 13 ukene i 2020 lyttet 61,3 % av befolkningen på kommersiell radio, mens tallet for de samme 13 ukene i 2021 var 58,6% – altså en nedgang på et par-tre prosentpoeng. Men det er viktig innsikt, og tendensen de siste årene har vært litt svakere lyttertall fra år til år (med 2020 som et unntaksår på grunn av korona).

Tallene er hentet fra AdvantEdge og viser lyttertall på kommersielle radiokanaler de 13 første ukene i 2020 og 2021.

Så – antall radiolyttere på kommersielle kanaler går ned, mens lyttertiden går opp. Dette betyr at annonsører vil treffe færre lyttere oftere. Som annonsør ønsker du sannsynligvis mest mulig spredning for å nå ut til flest mulig? Da blir det enda viktigere å spre budskapet på flere kanaler – og ikke minst på de riktige kanalene.

Henger du fortsatt med? Ring oss gjerne hvis du vil at vi forklarer deg dette litt bedre :)

Hvordan treffe riktig målgruppe med radioreklame?

Radio har i alle år vært, og er fortsatt et av de sterkeste mediene og er definitivt et sted du bør annonsere. Men hvordan vet du om du treffer riktig målgruppe til riktig tid? Det krever en del innsikt og analysevirksomhet for å vite hvilke kanaler man bør annonsere på.

«Det hele koker egentlig ned til hvor mange som får høre min radioreklame – og hvor mange ganger de hører den,» sier Roger Rosbach, daglig leder i Enklere Valg. «Da jeg startet å kjøpe radio, fikk jeg følelsen av at jeg fikk feil informasjon fra radiokanalene. Jeg fikk det ikke helt til å stemme, men så innså jeg at jeg hadde fokus på feil sted. Jeg hang meg opp i totalen (grp), og forstod ikke helt at jeg måtte flytte fokus over på det vi kaller trp og frekvens.»

radioreklame-målgruppe-enklere-valg

Viktig å skille mellom totalen og målgruppen

Mange har fokus på å nå ut til flest mulig lyttere (grp) med budskapet, men enda viktigere er det å se på hvordan du kan nå ut til flest mulig i målgruppen din (trp). La oss se litt nærmere på hva dette har å si med et fiktivt eksempel:

Du har en radioreklame på en radiokanal med 100 000 lyttere, hvorav 10 000 av disse er i målgruppen din (for eksempel kvinner 30-60 år). I dette tilfellet har du nådd ut med et budskap som er rettet mot 10% av alle som ble eksponert for reklamen, og du har sannsynligvis «kastet» bort verdifull lyttertid på 90 000 personer. Hvis du derimot bruker tall fra analyseverktøy for å hente ut

  • hvilke kanaler kvinner i alderen 30-60 år lytter til,
  • når de lytter
  • og hvor mange som lytter til de ulike kanalene,

så vil du kanskje finne at du kan nå ut til 50 000 potensielle kjøpere ved å spre reklamebudskapet på flere kanaler. Dette kan være kanaler med færre antall lyttere, men større andel fra målgruppen. Og det er her det er viktig å følge med i timen, for hvis du ser på feil parameter blir også grunnlaget for kampanjen feil.

Går det fortsatt bra? Vi er snart i mål, men du kan sende oss en mail hvis du lurer på noe.
Eller ring vår daglige leder, Roger Rosbach, på mobilnummeret 901 45 876.

radioreklame-finn-en-i-mengden-enklere-valg

Fokus på målgruppen

Grp er en andel av befolkningen totalt som lytter til radio, mens trp er andelen som lytter til radio innenfor en målgruppe. Ved å skifte fokus fra grp til trp, vil du kunne spisse budskapet og målrette det mye bedre slik at du treffer en større andel av de riktige personene – altså de som er potensielle kjøpere av produktet eller tjenesten din.

I Enklere Valg bruker vi verktøyet AdvantEdge til å finne hvilke kanaler folk i ulike målgrupper lytter til, hvor mange, hvor ofte, hvor lenge og når de lytter. På den måten får vi også frem over- og underrepresentasjon (indeks) på kanalene. Dette gir verdifull innsikt, og gjør oss i stand til å beregne best mulig dekning og frekvens i alle målgrupper – uansett om du skal drive salg eller bygge merkevare. Sagt på en annen måte; vi treffer de du aller helst ønsker, uansett hensikt med kampanjen. Som annonsør får du mer verdi for annonsekronene.

Mer verdi for annonsekronene

Når du kjøper radioreklame, kjøper du i utgangspunktet grp (antall eksponeringer). Så hvis du vil nå ut til enda flere, er det bare å kjøpe flere grp – eller?

Ikke nødvendigvis.

Hvis målgruppen din er kvinner i alderen 30-60 år, er det ikke sikkert at du treffer så mange av disse på for eksempel Radio Vinyl. Selv om du kjøper flere grp på denne kanalen, er sannsynligheten stor for at du ikke får flere trp (altså at du ikke treffer flere i målgruppen). Og da har du jo egentlig kastet penger ut av vinduet.

Slike vurderinger gjør vi når vi forhandler med de ulike kanalene om å få den beste annonseringsprisen for deg. Ved hjelp av gode analyseverktøy (som AdvantEdge) forhandler vi frem de mest lønnsomme avtalene for deg.

Vil du vite mer?

Sånn, da er vi i mål. Puh!

Klarte du å følge med hele veien? Send oss gjerne en skrytemail – eller ta kontakt hvis du har noen spørsmål rundt dette med radioreklame. Det er komplekst, og vi hjelper deg gjerne med å forhandle frem gode avtaler som gir deg god avkastning.