Økte klikkfrekvensen med tekstannonser


Kymar

Periode:

12. des 2019 - 1. jan 2020

oljerigg

Kymar er ledende aktør innen tilstandskontroll, Ex.inspeksjon, service og vedlikehold av elektromekanisk utstyr til landbasert industri, maritim industri og til rigger og anlegg tilknyttet olje og gassindustrien. De har kjørt digital annonsering siden 2017, men det var ikke før i september 2019 at Mediebyrået Enklere Valg kom på banen. Rådgiveren observerte at Kymar ikke fikk full uttelling i markedet. På bakgrunn av dette ble et samarbeid opprettet mellom Kymar og Enklere Valg.

Målsetting

Målet med samarbeidet var å optimalisere den digitale annonseringen. Tekstannonsene ved søk skulle generere mer relevant klikk til nettsiden, samt at displayannonseringen skulle skape større merkevarebevissthet hos de relevante målgruppene. Dette skulle samlet øke merkevarebevisstheten om Kymar i markedet slik at det ville generere flere henvendelser i det lange løp.

Tilnærming

Vi startet samarbeidet med å først omstrukturere kontoen de hadde på Google Ads, og baserte dette på merkevaren, tjenestene og produktene de hadde. Deretter fokuserte vi på at vi hadde de relevante søkeordene, og at disse var av høy kvalitet når tekstannonsene ble opprettet. Tekstannonsene ble basert på relevante søkeord, samt innholdet på Kymars nettside. I denne prosessen oppdaget vi også at deres nettside ikke var helt optimal for digital annonsering. Derfor kom vi også med anbefalinger om å legge til relevante tekster på siden. Videre forbedret vi deres displaykampanje ved å knytte relevant budskap opp mot relevant materiell.

Resultat

Det viser seg at tekstannonsene med fokus på søkeord hadde god effekt på brukere. Fra perioden Enklere Valg startet annonseringen for Kymar økte klikkfrekvensen betraktelig. Dette betyr at flere av de brukerne som har blitt utsatt for annonsen, har klikket seg inn på denne annonsen. Dette viser at tekstannonsene har vært mer relevant enn før. Videre forbedret vi displaykampanjene som førte til en høyere andel visninger enn tidligere. Dette førte til høyere merkevarebevissthet for Kymar i markedet.

statistikk_kymar

Selv mener Ulf, CEO av Kymar, at Enklere Valg som partner har utfordret og veiledet på materiell til Kymars nettside for å skape best mulig effekt av digital annonsering. Videre mener Ulf at partnerskapet har gitt en positiv opplevelse som verdsettes høyt hos Kymar, som er med på å forme et godt samarbeid inn i 2020.