Radioreklame

forfatter

Anton Friberg

Kategori: Rådgiving

Sist endret: 7. september 2023

forfatter

Sist endret: 7. september 2023

Nå din målgruppe effektivt med ekspertstyrt radioreklame


Ønsker du å nå ut til den rette målgruppen med radioreklame? Med over 20 års erfaring bistår våre rådgivere deg med strategier basert på pålitelig Nielsen-data.

I Norge lytter 61% av alle over 10 år til radio daglig, mest mellom 06 og 18. Vi hjelper deg å forstå hvilke kanaler som treffer best, og finne den riktige tonen for din reklame.

Forstå nøkkelbegrep som GRP og TRP for å måle kampanjens effekt og maksimere rekkevidden. Vi veileder deg også i valg mellom spotter og sponsorater, samt navigerer deg gjennom varierte prisfaktorer.

Utforsk potensialet i podkast og SmartSpot annonsering for en moderne tilnærming. Kontakt oss for en skreddersydd strategi som gir valuta for pengene.

For å oppnå best mulig resultater av radio som mediekanal, er det viktig å ha kunnskap om hvordan man treffer målgruppen sin mest mulig effektivt. Våre rådgivere har til sammen over 20 års erfaring med analyse og kjøp av radioreklame, både som ansatte i radiohusene og som kjøpere og rådgivere for nasjonale og lokale annonsører.

Vi får verifiserte tall fra det globale research- og analyseselskapet Nielsen, slik at vi kan hente ut rapporter og analyser på området. På den måten sitter vi med god dokumentasjon på hvordan en kampanje leverer, og innsikt i hvilke målgrupper kampanjen når ut til.

Kontakt oss i dag for å lage en god strategi for radioreklame.

Treffsikker radioreklame

I løpet av årets 3 første måneder ser vi at en høy andel nordmenn, nærmere bestemt 61%, bruker radio daglig. Av disse er det 31% som lytter til kommersielle radiokanaler. Hvis vi ser på ukentlig dekning så vil de kommersielle kanalene nå ut til 61% av alle over 10 år i løpet av en uke. Dette gjør radio til en breddekanal hvor du kan nå ut til mange på kort tid.

Vi lytter til radio gjennom hele døgnet, og aller mest i «drive time» mellom kl. 06 og 18. Dette skaper muligheter for å treffe publikum i mange relevante situasjoner gjennom dagen. For aktører som for eksempel bruker TV og digitale tjenester, vil radio være en meget effektiv tilleggskanal, da man får mulighet til å treffe målgruppen gjennom hele døgnet.

Når du vurderer radio som en del av mediemiksen er det flere viktige faktorer du må tenke på:

 • Trenger du hjelp med analyse?
  • Hvem hører på radio?
  • Hvilke kanaler hører de på?
  • Hva er GRP og TRP?
  • Hvilken miks av kanaler treffer din målgruppe best?
  • Spotter vs sponsorat, hva gir best effekt mot ditt mål?
 • Hva er en god pris for din kampanje?
 • Hva med muligheter som podkast og Smartspot? 
 • Hvordan er din lydidentitet og din tone of voice? Utnytter du fordelene for gjenkjennelse fra andre mediekanaler?

Radiorådgivning

Vi mener at et grundig og gjennomtenkt forarbeid er oppskriften for å lykkes på radio. For oss er det viktig å alltid ha tilgang til den nyeste informasjonen og kunnskapen om radiomarkedet. Det er nødvendig for at vi skal holde oss oppdaterte, og for å kunne tilby valid og helhetlig informasjon om markedets utvikling.

Hvem hører på radio?

Nielsens rapport om radiolytting viser at det var 3.960.000 nordmenn, eller 85,8% av befolkningen (10+), som lyttet til radio ukentlig i 2019. For mange er radio en del av den hverdagslige rutinen. Noen bruker radio som informasjonskilde og for å få med seg nyheter, mens andre bruker radio som underholdning. Noen ønsker kanskje begge deler, eller liker å bruke radioen som godt selskap. Til tross for god og bred dekning, er det noen målgrupper som er lettere å nå på radio enn andre.

Som man ser av grafen over så har radio høyest ukentlig dekning i målgruppen 30-59. P4-gruppen treffer meget godt i 40-49, mens Radio Norge treffer best i 30-39 og 50-59. Kanalene utfyller med andre ord hverandre godt. Kilde: AdvantEdge, Spots uke 1-13, 2020.

Hva betyr GRP og TRP?

Når man kjøper radioreklame, betaler man ikke for avspillingen av hver enkelt reklame, men for hvor mange eksponeringer den enkelte reklameavspillingen gir. En radiospott kl. 13 om formiddagen leverer flere eksponeringer enn en radiospott kl. 01 om natten. Antall eksponeringer måles i valutaen GRP. GRP er en forkortelse for «Gross Rating Point», og er i tillegg til å være valuta for reklamekjøp på radio også valuta for reklamekjøp på TV. Tallene forteller oss hvor mange ganger budskapet er blitt eksponert. 1 GRP er 1% av totalbefolkningen i Norge som er over 10 år.

Eksempel: Antall personer 10+ er ca. 4 664 000. Det betyr at 1% av dette er 46 664 eksponeringer. Dette betyr ikke at det 46 664 unike personer som har hørt det, men budskapet er hørt 46 664 ganger. 10 GRP gir 466 640 eksponeringer. Dette kan i prinsippet bety at 466 640 mennesker har hørt budskapet 1 gang, eller at 1 person har hørt budskapet 466 640 ganger. For å finne dekningen og frekvensen på antall GRP, er man avhengig av egne analyseverktøy. 

En enda viktigere betegnelse i radioanalyse er TRP, eller «Target Rating Point», som forteller oss hvor mange i målgruppen din som er eksponert for reklamespotten din. Å måle TRP er mer nyttig for å spisse reklamen mot riktig målgruppe ved annonsering, og hjelper oss for eksempel med å velge de riktige kanalene. 

Eksempel: Antall personer i alderen 30 til 59 år er 2 083 000. Det betyr at 1% av dette er 20 830 eksponeringer i din målgruppe.

Her er det viktig å se hvilken indeks de forskjellige radiokanalene gir mot din målgruppe. Jo høyere indeks, desto flere TRP i forhold til GRP.

Hvilken miks av kanaler treffer din målgruppe best?

For å svare på dette må det gjøres en god del analyser, og det er flere faktorer som må inkluderes:

 • Pris fra de ulike kanalgruppene.
 • De ulike kanalenes indeks mot din målgruppe.
 • Markedsandel/kanalens dekning i din målgruppe.

Det beste kjøpet vil alltid være det som gir deg god indeks og best dekning i din målgruppe for lavest mulig pris. I Enklere Valg baserer vi alltid våre anbefalinger på disse analysene, og vi hjelper gjerne din bedrift med å finne den kampanjen som har størst forutsetninger for å gi deg effekt.

Sponsorat vs Spotter

Sponsorat fungerer godt dersom man skal skape oppmerksomhet, kjennskap og Top Of Mind. Men, regelverket for sponsorat er stort, og vi kan derfor ikke kommunisere hverken produktfordeler eller pris. Sponsorat fungerer dermed hvis man kun ønsker å kommunisere brand og/eller produkt/produktbeskrivelse. Ved å benytte seg av sponsorat får man kostnadseffektive eksponeringer da dette er priset lavere enn spotter.

To eksempler på sponsorvignett:
(1) Programmet presenteres av ESSVE HDS (brand/produkt)
(2) System for terrasse uten synlige skruer (produktbeskrivelse)

Dersom det er viktig å fortelle en historie, kommunisere pris, produktfordeler, åpningstider, beliggenhet eller annet, så er spotter det eneste riktige for å gjøre denne jobben. Husk at sponsorat kan fungere godt sammen med spotter hvor de kan jobbe sammen mot et felles mål.

Hvor mye koster en radioreklame?

Radioreklame selges i hovedsak som GRP etter prinsippet «Run By Station». Dette betyr at mediet i utgangspunktet selv bestemmer hvilken tid på døgnet og på hvilke kanaler de ønsker å plassere reklamespottene. Men dette er, som mye annet, forhandlingsbart. Annonsøren bestiller et gitt antall eksponeringer (GRP) som kanalene garanterer for å levere. Prisen per kampanjen er basert på fremforhandlede vilkår, med utgangspunkt i årets prisliste. Følgende faktorer innvirker på dette:

 • Radioreklamens lengde
 • Radioreklamens plassering (Prime time/Off prime)
 • Sesong
 • Reklamebudsjett/fremforhandlet rabatt

Eksempel: 
100 GRP ved følgende forutsetninger:
30 sek reklamespott (lengdeindeks 1)
Plassert 90% prime time og 10% off prime (standard plassering)
Avviklet i juli måned (lavsesong)

 Avhengig av kundens totalbudsjett vil dette mest sannsynlig koste mellom kr 170 000 - 270 000.

Med en målgruppe på 25-59 år vil dette gi ca. 120 TRP. Dette vil igjen gi en dekning i målgruppen på 32%, eller 815 000 unike mennesker. Den effektive dekningen på kampanjen, som vil si antall mennesker som har hørt budskapet minst 3 ganger, vil havne på rundt 13%. Gjennomsnittlig frekvens er i dette scenarioet 3,8.

“Gode” forhandlinger, kan også innebære overlevering (at kanalene gir bonus), spesialplasseringer (at noen av reklamespottene avvikles til avtalte tidspunkter) at man får kjøpe til en bedre lengdeindeks (lang spott til lavere pris), en rimeligere sesongpris eller optimalisert kanalmiks (at man får velge bort kanaler som ikke treffer målgruppen). I Enklere Valg har vi lang erfaring med å gjøre en allerede velfungerende kampanje ekstra god gjennom tøffe forhandlinger.

Annonsering i podkast/SmartSpot

Ved slutten av 2019 svarte 8% av befolkningen at de lyttet til podkast hver dag. Bruken og tilbudet er voksende, og bransjeaktørene satser mye på å øke profesjonaliteten rundt målinger og muligheter forbundet med måter å kjøpe annonsering. Mye tyder på at plattformen vil oppleve en solid vekst også i årene fremover.

Musikkstrømmetjenester brukes nok i stor grad for å koble av, mens radio og podkast kan brukes for å koble på. Enten ved å holde oss informerte og oppdaterte, eller bare for å dekke det sosiale behovet vårt. Podkast har mange likheter med tradisjonell radio, men podkastannonsering kan likevel anses å være et premium annonseprodukt.

Det er en høy grad av bevissthet knyttet til å velge hvilke podkaster man bruker tiden sin på. Annonsering via podkast gjør det mulig å kommunisere gjennom programskapere som lyttere allerede har et forhold til. Man treffer lojale og oppmerksomme lyttere. Det kan gjøre at innholdet og lytteropplevelsen blir mer ekte og personlig, og ikke minst at reklamebudskap får høyere oppmerksomhet. 

To av de mest vanlige formene for annonsering på plattformen er innholdsmarkedsføring og sponsorat.

Innholdsmarkedsføring (native) går ut på at programlederne og deltakere i programmet snakker om ditt produkt eller tjeneste som en del av innholdet. Lyttere blir opplyst om annonseringen, men det behøver ikke å gå utover flyten i programmet dersom det gjøres på en god måte.

Sponsorat inngår ofte i innledningen eller i avslutningen av programmet. Dersom leverandøren har gjort god nok research om program og målgruppe, kan programmet skape gode assosiasjoner til din bedrift.

Les også

Lydidentitet på radioreklame

En av de mest effektive måtene å skape en god reklame på, er ved bruk av en kjenningsmelodi, eller lydidentitet. Radio er auditivt, noe som gjør at lytteren danner sine egne bilder. Utformingen av reklamen er derfor avgjørende når man søker etter lytternes oppmerksomhet og engasjement.

Reklamer som baseres på lyd oppleves mer direkte og knytter seg til mottakernes følelser. Hvis du får i oppgave å si navnet på den første radioreklamen du kommer på, er sannsynligheten stor for at reklamen inneholder en form for lydlogo. Lyden av ditt brand er en viktig gjenkjennelsesfaktor. Samme lydlogo bør brukes i forskjellige medier slik at man raskere kobler avsenderen og da får større effekt av mediene som en helhet.

Hvem kan produsere en radioreklame til deg?

Det finnes mange dyktige leverandører av lydproduksjon og radioreklame som kan hjelpe deg dersom du ønsker å produsere radioreklame.

Noen dyktige produsenter er blant annet:

Vil du vite mer om radioreklame?

Vi har kunnskap om hva som vil passe best for din bedrift eller produktet du ønsker å selge, og hvordan du som annonsør skal nå ut til riktig målgruppe. Lydannonsering passer godt for deg som ønsker å nå ut til en selektiv gruppe, og vil skape høy oppmerksomhet og stort engasjement rundt ditt budskap.

Kontakt oss i dag, så tar vi en prat og ser på hvilke muligheter som passer for din bedrift.