Alt om Maksimer konverteringsverdien

forfatter

Kategori: Google-annonsering

Sist endret: 28. september 2022

blogg-brukervennlig-nettside
forfatter

Sist endret: 28. september 2022

I august 2019 begynte budstrategien Maksimer konverteringsverdien å rulle ut i søkekampanjer på Google Ads. Det essensielle med denne budstrategien er at den ser på verdien av konverteringene og prøver å få høyest mulig omsetning per annonsekrone. Dette har lenge vært et hull i Google sine budstrategi-muligheter, derfor er denne lanseringen en gledelig nyhet for alle som driver nettbutikk og trenger å ha kontroll på kostnadene i kampanjene sine.

Budstrategien "Maksimer konverteringsverdien" prøver ikke bare å oppnå et gitt antall konverteringer, men i beregningene tar den også med verdien av konverteringene i kroner og øre. Det vil si at den prøver å maksimere antall konverteringer som har en høy verdi, og prøver å få flere salg på f.eks. 1 000 kr enn 100 kr.

Hvordan fungerer budstrategien "Maksimer konverteringsverdien"?

Maksimer konverteringsverdien baserer seg på smart budgivning, som automatisk optimaliserer og angir bud for deg slik at du får flest verdifulle konverteringer i kampanjen. Maskinlæring henter automatisk ut historisk informasjon om kampanjen din og evaluerer de kontekstuelle signalene på auksjonstidspunktet.

Denne type budstrategi har lenge vært et hull i budstrategi-mulighetene til Google Ads. Bedrifter som har konverteringer med ulik verdi, må bruke strategien mål-ROAS. Denne budstrategien krever at annonsører har åpne budsjetter, og så mye omsetning som mulig. Det forutsetter imidlertid at man når det satte ROAS-målet.

Mange markedsførere har et fastsatt budsjett de må forholde seg til. Derfor har mange ikke mulighet til å bruke åpne budsjetter og dermed heller ikke mål-ROAS.

Hittil har det eneste alternativet for disse vært å optimalisere for antall konverteringer uavhengig av hver enkelt konverteringsverdi, eller ikke bruke smart budgivning.

Resultatet kan bli feil prioritering av pengebruk ved at volumprodukter med lav verdi og dekningsbidrag får mye fokus, mens dyrere produkter med høyt dekningsbidrag får for lite.

Når bør du velge budstrategien Maksimer konverteringsverdien i Google Ads?

Hvis du har en nettbutikk eller en nettside der hver konvertering har ulik verdi, og du i tillegg er bundet av et fast markedsbudsjett, er dette den beste budstrategien. Du setter opp hvor mye penger du vil bruke hver dag, og Google finner ut hvordan de kan gi deg mest mulig omsetning for de pengene.

Vi kan allerede vise til gode resultater med denne budstrategien!

Vi gjennomførte en test i samråd med en av våre kunder som driver nettbutikk, mens budstrategien ennå var i beta. Budstrategien ble endret fra "Maksimer antall konverteringer", til "Maksimer konverteringsverdien". Budsjettet og andre parametre endret vi ikke.

Vi opplevde da stor vekst i omsetning og ROAS. Allerede den første måneden etter endringen, økte omsetningen med 263% sammenlignet med måneden før vi byttet. Kunden fikk altså over dobbelt så mye omsetning fra denne kampanjen uten å ha økt budsjettet sitt.

ga_maksimerkonv

Hva bør du tenke på før du begynner å bruke budstrategien?

For å bruke "Maksimer konverteringsverdi", må du ha konverteringssporing av transaksjonsspesifikke verdier på nettsiden din.

Strategien bruker opp hele budsjettet du setter på kampanjen, og forsøker å få så stor konverteringsverdi som mulig for pengene. Du får altså mest mulig omsetning for en gitt sum penger.

Sammenlignet med mål-ROAS får du mye større forutsigbarhet ved at du har full kontroll på pengebruken, men du går også potensielt glipp av masse omsetning. Mål-ROAS med åpne budsjetter gir deg mest mulig omsetning til en gitt lønnsomhet (ROAS). Kostnadene kan svinge mye fra dag til dag, men du utnytter også inntektspotensialet i mye større grad. Mål-ROAS er derfor å foretrekke fremfor "Maksimer konverteringsverdi", gitt at du kan leve med usikkerheten rundt åpne budsjetter.

"Maksimer konverteringsverdien" baserer seg på maskinlæring ved å hente ut historisk informasjon i tidligere kampanjer. Men, du kan likevel benytte deg av budstrategien selv om du ikke har brukt Google Ads før. Den fungerer også bra på nyoppstartede kontoer og/eller kampanjer som ikke har tilstrekkelig konverteringshistorikk til å bruke mål ROAS. En god strategi kan være å bruke "Maksimer konverteringsverdien" på nyoppstartede kampanjer, og så endre denne til mål-ROAS når kampanjen har fått inn tilstrekkelig konverteringshistorikk.

Kontakt oss gjerne for en hyggelig fagprat hvis du ønsker mer informasjon om Google-annonsering og budstrategien Maksimer konverteringsverdien.