4 ganger høyere omsetning på Black Friday


Dun of Norway AS

Periode:

25. okt 2019 - 12. des 2019

Med moderate budsjetter i en konkurranseutsatt bransje ønsket Dun of Norway å utfordre sine konkurrenter i forbindelse med Black Friday. Slik økte de omsetningen sammenlignet med fjorårets Black Friday.

Utfordring

Øke salget under Black Friday uten å gjøre perioden før til en dårligere salgsperiode.

Tilnærming

Vi valgte Facebook og Google Ads som kampanjens primære kanaler, og valgte å fokusere på å bearbeide målgruppene for å skaffe leads i forkant av selve salgsdagen, i tillegg til at vi planla hvordan vi skulle utforme annonser og annonsesett, og hvilke KPIer som ville fungere best underveis. Vi opererte med åpne budsjetter, forutsatt at vi nådde et fastsatt ROAS-nivå (return on ad spend), og vi forberedte muligheten for å forlenge Black Friday-perioden til å vare ut påfølgende mandag. Vi samarbeidet i tillegg tett med Dun of Norway sine utviklere om kampanjeside, nyhetsbrev, kapasitet osv.

Resultat

Totalt endte salget på Black Friday godt over 400% sammenlignet med 2018. Kampanjen ble forlenget inn i fase to til å vare ut Cyber Monday. Den samlede omsetningen disse 4 dagene lå 80% høyere enn noen måned har omsatt tidligere, og samlet ROAS for kampanjen var 1300%. Ekstra gledelig var det at Black Friday ikke la noen bremse på omsetningen tidligere i måneden, snarere tvert imot gjorde forarbeidet til økt aktivitet og salg.

statistikk

core/freeform