Grundig SEO-arbeid ga avkastning


Etter en tid med stabile og gode resultater i digitale flater, satte vi oss ned med Nord-Kran i en workshop for å se hvordan vi kunne løfte den digitale markedsføringen og nettsiden til et nytt nivå.

Utfordring

Nord-Kran hadde allerede jobbet godt med de digitale flatene, men ønsket å få enda mer igjen for den jobben de gjorde. Sammen definerte vi områder med forbedringspotensiale, og fastsatte noen konkrete mål med prosessen:

  • Økt trafikk med søkemotoroptimalisering (SEO)
  • Lavere klikkpriser i Google AdWords
  • Sette opp relevante konverteringsmål for bedre kampanjeoptimalisering
  • Gi kunder et bedre kunnskapsgrunnlag før kontakt
  • Gjøre nettsiden mer logisk og oversiktlig, samt modernisere design, funksjonalitet og brukervennlighet

Tilnærming

Basert på de bestemte målene, gikk vi inn for å optimere lastetiden på nettsiden og utbedre sideoppsett og sidekart for å gi siden en bedre flyt og logisk oppbygging. Enkelte visuelle og funksjonelle moderniseringsgrep ble også gjort. Samtlige tekster og produktbeskrivelser ble revidert og utbedret, med fokus på søkemotoroptimalisering (SEO) og konverteringsmål.

Resultat

Lavere klikkpriser og økt trafikk gjennom søkemotoroptimalisering

Dette er det punktet som har gitt best resultater. Omfattende tekstarbeid og søkemotoroptimalisering har slått veldig positivt ut på alle målbare parametere. Kvalitetspoengene på søkeordene har alle gått betydelig opp, noe som har gitt en langt bedre klikkpris (CPC) og klikkfrekvens (CTR). Klikkprisen har falt med hele 26% fra gjennomsnittet de siste 12 måneder før endringene ble gjort, og klikkfrekvensen har økt med et snitt på 18% i tilsvarende periode.

Antall klikk til siden har økt med hele 29% sammenliknet med de siste 12 måneder før optimaliseringsprosessen. Sammen med en betydelig lavere klikkpris, er dette meget solide tall for Nord-Kran på relativt kort tid. Analyse av kampanjer, samt antallet konverteringer, tilsier at trafikken er mer relevant og treffende enn tidligere.

Skape relevante konverteringer

Etter at relevante konverteringsmål ble lansert i desember, har pilen kun pekt en vei, nemlig oppover. Antall konverteringer per måned er nå tresifret, hvorav majoriteten av disse er katalognedlastninger for spesifikke produkter kunden velger seg.

Gi interessenter et bedre kunnskapsgrunnlag før kontakt

At majoriteten av konverteringene er spesifikke katalognedlastninger, øker produktkunnskapen hos kunden før han/hun kontakter bedriften. Dette gir et betydelig bedre utgangspunkt før kjøpsbeslutning, samt at det sparer bedriften for verdifull tid som tidligere ble brukt på produktinformasjon. Det ble også opprettet en kanal for kontakt direkte med salgssjef, noe som også har senket terskelen for oppringning.

Totalt sett kan vi si at dette er en suksesshistorie som stadig vokser seg større. Kunden har fått avkastning og resultater av investeringen og arbeidet som er lagt ned umiddelbart, dette til tross for at søkemotoroptimalisering (SEO) ofte er en tidkrevende og langsiktig prosess.

Les også