Radioreklame! Hvorfor er mediebyrå, produksjonsselskap og radiohus en perfekt trio?

forfatter

roger

Kategori: Medierådgiving

Sist endret: 6. juli 2023

forfatter

Sist endret: 6. juli 2023

I denne artikkelen skal vi utfordre nettopp dette, og se nærmere på hvordan et godt samarbeid mellom mediebyrå, produksjonsselskap og radiohus kan skape økt suksess for en radiokampanje. Ved å gi deg innblikk i hva som ligger bak en vellykket radioannonsering vil vi vise deg hvordan investeringsfordeling, grundige tester og vellykkede casestudier gjør at samarbeid fremfor konkurranse, er med på å skape kvalitetsinnhold.  

Er Mediebyrå og Radiohus konkurrenter?

Er du en av de som tror at mediebyrå og radiohus er konkurrenter, at mediebyråenes eneste oppgave er å presse ned prisen for sine kunder og att radioselger kun vil selge? Dette gir faktisk et smalt bilde på hva mediebyrå og radiohus faktisk bidrar med når det gjelder radioannonsering. Det riktige begrepet mellom mediebyrå og radiohus er samarbeid, som i tillegg går langt utover kun prisforhandlinger.

Mediebyråets oppgave strekker seg langt utover å forhandle frem gode priser for radioannonsering. De arbeider med alt fra å definere radiokampanjens strategi og det overordnede målet, til å bestemme hvilken rolle og oppgave hvert medium skal ha. Dette omfatter hele prosessen fra å forstå hva annonsøren ønsker at lytterne skal gjøre etter å ha hørt radiospotten, til å fastsette den optimale distribusjonen og frekvensen på radiokanalen. Alt dette gjøres for å sikre at kampanjen og budskapet når ut til så mange lyttere som mulig

Radioselgeren alene har ikke alltid innsikt i den totale kampanjen, noe som kan gjøre det vanskelig å gi optimale råd for best utnyttelse av radioreklamen du ønsker å kjøre. Hvis vi som eksempel tar utgangspunkt i et vanlig spørsmål rundt radioannonsering: "Hvor mye penger skal jeg legge i en radiokampanje?". For å kunne svare på dette må man ha en helhetlig oversikt og forståelse for målet med kampanjen, hvilke medier som er inkludert og påvirker i kampanjen, og hvilken rolle radioen skal spille. En god brief til en radioreklame bør derfor ha tilsvarende informasjon som eksempelet vårt under:

Målet med kampanjen er å selge 1000 st dyner fra Luxury Dun. Vi kommer til å bruke lineær tv som hovedkanal og vil komplementere med radio for å bygge bevissthet rundt leverandør og produkt, og skape kjøpsinteresse i målgruppen. Videre skal den digitale annonseringen (Google, SoMe mm) vise bredden i vårt sortiment og produktegenskaper, som resulterer i at målgruppen går inn i kjøpsfasen og foretar kjøp i nettbutikk.
Kampanjetid:30 dager - riks

Kampanjematteriell: ferdige spotter 15 sekunder, og sponsorat spotter

Dersom vi har tilgang på denne informasjonen, kan vi si at en sum på 100 000,- vil skape god effekt på radio. Dersom radio brukes som eneste mediet i kampanjen, blir det mest sannsynlig en dårlig investering.

Vår tredje samarbeidspartner; produksjonsselskapene

Produksjonsselskapene har en avgjørende rolle, som dessverre ofte blir oversett. De står for en svært viktig del av en vellykket radiokampanje, nemlig innholdet i selve annonsen - spottene. En god reklame bør være en blanding av lekenhet og kreativitet med engasjerende innhold, laget for å treffe riktig i målgruppen og nå ditt ideelle publikum. Målet er at ditt publikum ikke bare får med seg reklamen din, men at de husker den etterpå.

Produksjonsselskapene besitter en omfattende ekspertise når det kommer til å skape totale radiokonsepter. Alt fra valg av stemmer, musikk- og lyddesign, til redigering og produksjonsteknikker, er områder de er dyktige på. Deres ekspertise er derfor uvurderlig for å oppnå en vellykket radiokampanje.

“Godt innhold + bra spredning = suksess!

Dersom du ønsker å maksimere resultatene dine fra radioannonsering, er det viktig å fokusere på kampanjen i helhet, og ikke kun fokusere på enkelte deler eller utelate sentrale områder.

Dersom du er klar for å komme i gang allerede, så send oss en mail eller ring vår daglige leder, Roger Rosbach på mobilnummeret 901 45 876. Vi har imidlertid flere gode råd under:

Riktig kompetanse fra rett folk


For å sikre riktig kompetanse fra de rette folkene, er det viktig å dra nytte av alle aktørene som er eksperter innenfor sitt fagfelt. Det er klokt å unngå å benytte seg av én enkelt aktør som forsøker å dekke alle behov under ett tak. Slike aktører har ofte sin hovedinteresse i å maksimere profitten for sitt eget byrå, heller enn å oppnå best mulige resultater for kampanjen.

6 punkter som sikrer en vellykket kampanje

  • Produksjonsbyrået utarbeider konsepter og produserer radiospotter og radiosponsorater.
  • Mediebyrået Enklere Valg har alle nødvendige verktøy tilgjengelig for å finne den maksimale spredningen og frekvensen mellom radiohusene.
  • Radiohusene kan utfører RAM-tester som bidrar med å vurdere styrker og svakheter i innholdet. Dette gir oss muligheten til å snakke med produksjonsbyrået og foreta eventuelle justeringer for å sikre at reklamen er så effektiv som mulig.
  • Mediebyrået Enklere Valg samkjører kampanjene i andre medier og plattformer.
    Virkningen blir alltid større om man samkjører ulike medier, for eksempel Nettsiden til kunde, podkast, digital annonsering, utendørs reklame , TV-reklame og SOME-kampanjer.
  • Radiohusene utfører penetrace-tester som analyserer og kartlegger merkevarekjennskap både før og etter kampanjen. Dette gir en tydelig indikasjon på hvor effektiv en kampanje har vært når det gjelder å øke bevisstheten om et merke eller produkt. Slik lærer vi til neste runde.
  • Mediebyrået Enklere Valg, Radiohusene, Produksjonsbyrået følger nøye med på resultatene både under og etter kampanjen. Dette gjør de for å lære, samt for å fortsette med å optimalisere resultatene av kampanjen.

Å forstå at disse testene koster penger  er viktig. Men ved å fordele kostnadene på de ulike aktørene - både mediebyrået,  de ulike radiohusene og kunden - kan vi sørge for at testingen blir kostnadseffektiv.

De største gevinstene ligger imidlertid ikke bare i det økonomiske. Selv om kostnadseffektivitet er et sentralt element, er det skapelsen av kvalitative resultater og treffsikre kampanjer som virkelig er avgjørende Det handler like mye om å dele kunnskap og erfaringer. Radioselgere, med deres omfattende kjennskap til sine egne produkter, er eksperter på å optimalisere bruken av radiohusets kanaler. På den annen side, finner vi produksjonsbyråene. Disse byråene har spesialisert seg på områder som stemmebruk og utvikling av konsepter og ideer. De har en dyp forståelse for hvordan man skaper innhold som engasjerer lyttere og får budskapet til å resonere.

Hvilken rolle har Mediebyrået Enklere Valg?

Mediebyrået Enklere Valg har, med sin erfaring og fagkompetanse, en sentral rolle når det gjelder å samordne alle disse aktørene slik at det sikres en optimal fordeling av investeringene. Vi fungerer som prosjektledere som sikrer at alle elementene i kampanjen blir tatt hånd om og at alt går etter planen.

Det er dette samspillet og denne delingen av kunnskap og erfaringer som gjør en radiokampanje resultatrik. Det er her vi ser verdien av partnerskapet mellom mediebyråene og radiohus. Det handler ikke bare om å presse ned priser, men om å skape gode resultater gjennom kampanjer som treffer målgruppen.

Oppsummert

Oppsummert kan vi slå fast at Mediebyrået Enklere Valg og Radiohus ikke er konkurrenter, men samarbeidspartnere. Vi jobber sammen mot samme mål om å levere de mest effektive reklamene for våre felles kunder. Vi i Mediebyrået Enklere Valg er her for å sikre at hver eneste annonse gir best mulig avkastning på investeringen for våre kunder, slik at de ønsker å fortsette med radioannonsering.

Ved å dele kunnskap og erfaringer kan vi skape kampanjer som faktisk gjør en forskjell. Det er dette partnerskapet og samarbeidet som driver suksess og som skaper effektfulle resultater.

Samarbeid gir alle parter verdifull innsikt, og vi vil kollektivt bedre våre forutsetninger for å levere gode kampanjer for våre felles kunder.

Roger Løvseth, Strategisk Kundesjef, Bauer Media

Det fine med å samarbeide med mediebyråer er at de er flinke til å utfordre oss, og alltid se kundens beste. Det kan være kreativt, dekning eller maks avkastning for et gitt budsjett.

Yvonne Stikbakke, Salgsdirektør, Radio Metro

«Et samarbeid med mediebyråer og radiorådgivere på et tidlig tidspunkt i utviklingen av en radiokampanje, kan ofte gi oss en dypere forståelse for utfordringer og målgrupper, samt at det gir en trygghet om at den røde tråden i kampanjen blir ivaretatt av dem som sitter på den fulle oversikten.»

Gard Allergoth - Produsent / Tekst, Krypton Sound Planet as - www.krypton.no

Lenker til radiohus og kontaktpersoner 

Viaplay P4, Anders Eriksen Anders.Eriksen@nentgroup.no

Bauer media, Marius Bonnevie  marius.bonnevie@bauermedia.no

Radio metro, Yvonne Stikbakke yvonne@radiometro.no

Lenker til produksjonsselskap 

Krypton Sound Planet as - www.krypton.no

Både Og AS - https://badeog.no

Den Røde Gorilla - https://denrodegorilla.no