Teknisk SEO – hva er det og hvorfor trenger du det?

forfatter

camilla

Kategori: Innholdsmarkedsføring

Sist endret: 24. januar 2023

teknisk seo
forfatter

Sist endret: 24. januar 2023

Over 75 prosent av all trafikk som skjer på nett, går til de nettsidene som ligger på første side i et nettsøk. Hva som gjør at en nettside får god plassering hos en søkemotor – som for eksempel Google – er ikke tilfeldig. Hva som gjør at din nettside rangerer høyt i Google, avhenger ikke alene på innholdet ditt, teknisk SEO er også avgjørende.

Hva er SEO?

SEO – altså søkemotoroptimalisering – er arbeid som synliggjør nettsider på nett. Vi deler gjerne inn SEO i innholdsmessig- og teknisk SEO. Om du gjør en god jobb med nettsiden din sin SEO, kan det skape økt trafikk til nettsiden din. Potensielt også flere konverteringer dersom du produserer kvalitetsinnhold på siden din.

Innholdsmessig SEO – innholdsmarkedsføring – handler om å skape innhold som sikrer søkemotorer som Google, bedre tilgang til nettsiden din. Dette skal skape større synlighet på nett. 

Nettsidens tekniske status

Teknisk SEO om det grunnleggende som må være på plass på nettsiden din før man kan få best mulig resultat for innholdsmarkedsføring og tekstarbeid.

Å jobbe med innhold i seg selv er nemlig ofte ikke nok. For at innhold vi produserer skal rangere godt i Google, må nemlig sidens tekniske SEO være mest mulig optimal. Søkemotorer er nemlig konstruert til å lese og avkode søkeord som er relevante og som kan knyttes opp mot innholdet eller tjenesten en bedrift ønsker å nå ut med.

Her er det altså avgjørende at en nettside har gode strukturerte data og ikke minst – ryddig koding. Da kan Google lettere rangere, lese og analysere innholdet. 

Google er i stadig endring, også når det gjelder hvordan de leser nettsider. Dette kan ofte være utfordrende for eldre nettsider da de gjerne har mye gammel koding som ikke samsvarer med hva som er “best practice” i dag. 

God brukerreise for besøkende

Teknisk SEO og nettsidens URL-oppbygning er også viktig for brukerreisen på nettsiden din. Det bør være lett å manøvrere seg rundt på siden din. Kategorinavn, struktur og internlenking bør være optimalisert slik at brukere lettest mulig kan manøvrere seg rundt på siden din. 

Her er det altså viktig å bruke riktige koder for at søkemotorer skal lese innholdet riktig, samt at du ikke har lenker som ikke fører noe sted, eller såkalt “duplisert innhold”.

Brukervennlighet er også en av faktorene som Google bruker når de analyserer nettsiden din. Hvor rask den er, interaktivitet og resporstid, samt visuell stabilitet. Google straffer nettsider som er trege. Derfor er det svært viktig å jobbe strukturert, med gode metoder innenfor SEO for å skape best mulig resultater og autoritet i søkemotorene.

Nyttige verktøy for teknisk SEO-arbeid

Google Search Console, SEMrush og Ahrefs er nyttige verktøy som kan hjelpe deg med å sikre at nettstedet ditt ikke inneholder feilkoder som gjør at søkemotorer har problemer med å lese innholdet ditt.

For å finne ut hva du bør jobbe mer med ved siden din, kan du gjennomføre en Site Audit av den tekniske siden din, samt gjennomføre en søkeordsanalyse. Da får du god innsikt i teknisk status, samt hvilke søkeord det vil lønne seg å produsere innhold på.

Avhengige av hverandre

Innholdsmessig- og teknisk SEO er avhengige av hverandre for å sikre gode søkeresultater. Jo bedre SEO-strategi bedriften din har, jo høyere opp i nettsøket vil også bedriften din havne. 

Vi hjelper deg med teknisk SEO og innholdsproduksjon

En bedrift med en god og gjennomført SEO-strategi kan jobbe målrettet med tiltak og justeringer for å følge et fagfelt som er i stadig endring og rask utvikling. 

Det er mange faktorer å ta stilling til når man arbeider med SEO, og gjerne er dette noe man kanskje nedprioriterer. Da kan det være nyttig å benytte seg av faglig ekspertise med høy kompetanse på området. 

Enklere Valg har bred erfaring innen søkemotoroptimalisering. Vi kan hjelpe deg å skreddersy et produkt tilpasset ditt behov og din bedrift. Enklere Valg kan også bistå med gode produkter gjennom hele prosessen. Slik kan nettsiden din øke organisk synlighet og trafikk, og resultatene dere har satt dere som mål.